Peter Földváry (ON AIR manažér Europa 2)

Peter Földváry (ON AIR manažér Europa 2)

BH-vol.02-backstage-Jakub-Kovalik-080Pracovným domovom sa rádio Europa 2 sala aj pre Petera Foldváryho, ktorý už počas strednej školy pracoval v rádiu. Sám sa považoval za študenta aktivistu a FMK si vybral práve preto, aby si podporil prax školou, resp. i školu praxou. Štúdium mu pomohlo orientovať sa vo viacerých oblastiach, pochvaľuje si najmä autorské právo, s ktorým sa každodenne stretáva. Petrova rada smerom ku Vám, budúcim študentom FMK je najmä nasledovať svoje sny a makať v praktickej oblasti.