Edina Erdélyiová & Veronika Mináriková (Editor Nový Čas)

Edina Erdélyiová & Veronika Mináriková (Editor Nový Čas)

BH-vol.02-backstage-Jakub-Kovalik-069Fakulta masmediálnej komunikácie má zastúpenie i v Novom čase, a to hneď dvojnásobné. Veronika Mináriková a Edina Erdélyiová pracujú ako web editorky. Obe dievčatá sa už počas školy venovali rôznym aktivitám. Edinu zaujímalo najmä fotenie a Veronika si vyskúšala prácu v rádiu. Práve FMK ich pripravila na mediálne prostredie v ktorom sa momentálne pohybujú. Potenciálnym študentom odkazujú, aby sa nebáli prekážok a praktických skúseností, ktoré im škola ponúka.