Braňo Zajaček (Komunikačný špecialista SYGIC)

Braňo Zajaček (Komunikačný špecialista SYGIC)

BH-vol.01-backstage-Jakub-Kovalik-089K úspešným absolventom FMK patrí i Braňo Zajaček, ktorý pracuje  v jednej z najznámejších firiem na Slovensku – SYGIC. Jeho pozícia komunikačného špecialistu zahŕňa starostlivosť  o online kampane, produktovú komunikáciu ale aj internú komunikáciu. Potenciálnym študentom odkazuje, aby sa zaujímali o to, čo ich baví, a aby sa nebáli využívať príležitosti, ktoré sa im naskytnú počas štúdia.