ŠTUDENTI, KTORÍ NA SEBE PRACUJÚ UŽ POČAS ŠTÚDIA

VIAC O ŠTUDENTSKÝCH MÉDIÁCH

Študentská televízia, ktorá si svojou dynamikou a štýlovosťou získala veľké množstvo divákov. Svoj obsah zverejňuje na Youtube. Pri práci používa najmodernejšiu technológiu HD štúdia.

Rádio aetter.sk

www.aetter.sk

Už štyri roky existuje toto mladé študentské médium. Vytvára relácie, ktoré si nájdu svojich poslucháčov. Na ich webe sa dozviete všetko o novinkách zo sveta hudby, filmu, médií a marketingu.

Časopis Atteliér

www.attelier.sk

Atteliér je akademický mesačník. Funguje od roku 2003. Redakčne sa na tvorbe časopisu podieľajú výlučne študenti univerzity. Okrem redakčného obsahu zaobstarávajú študenti aj redigovanie, jazykovú korekciu, fotografickú dokumentáciu a grafické spracovanie časopisu. Podieľajú sa aj na propagačnej činnosti.