FMK logo copyFakulta masmediálnej komunikácie  (FMK UCM) je jednou z piatich fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá v roku 2013 oslávila svoje 15. narodeniny. Jej špecializáciou je komplexné vzdelávanie v oblasti marketingovej a masmediálnej komunikácie. Svojím systémom štúdia sa snaží študentom poskytnúť nielen teoretické, ale najmä praktické a vecné skúsenosti, ktoré môžu uplatniť pri výkone budúceho povolania. FMK sa vytvára pre študentov také prostredie, ktoré ich pripraví na reálny život, poskytne im nezabudnuteľné spomienky z vysokoškolského života a dá im pocit výnimočnosti.

FMK pri všetkých svojich aktivitách berie ohľad najmä na študentov, neustále napredovanie a rozvoj školy. Existenciu fakulty od počiatku sprevádza krédo “Byť lepší!”. S touto víziou robí všetky plány do budúcnosti.

V ČOM JE FMK INÁ?

Dáme ti priestor k osobnému rozvoju v akejkoľvek oblasti
100%
Využívaj techniku, priestory, čokoľvek, čo budeš potrebovať
100%
Máš možnosť reálne uskutočniť svoje nápady, idey
100%
Nenájdeš tu matiku
100%
Môžeš študovať v angličtine
100%
Rozvíjame tvoju kreativitu a dávame priestor talentom
100%
Popri štúdiu získaš všeobecný prehľad z rôznych oblastí
100%
Zažiješ tu skvelú atmosféru a mnoho neopakovateľných zážitkov
100%