Aj ty sa môžeš stať hrdinom. Stačí si len vybrať tú najlepšiu cestu. Potom musíš na sebe usilovne pracovať, zlepšovať svoje schopnosti či vedomosti a nenechať sa ničím odradiť.

infografika

VYBER SI SVOJU CESTU

Teória digitálnych hier

60/30

Predpokladaný počet prijatých na denné/externé štúdium
  • Titul: Bc., Mgr.
  • Absolventi sa môžu presadiť vo firmách zameraných na produkciu digitálnych formátov, zábavných hier, v marketingových, reklamných agentúrach, v oblastiach popularizácie vedy, techniky, propagácie histórie, regiónu, štátu, pri tvorbe edukačných aktivít škôl, vzdelávacích firiem a agentúr.

Aplikované mediálne štúdiá

50/30

Predpokladaný počet prijatých na denné/externé štúdium
  • Titul: Bc., Mgr.,
  • Absolventi získajú prehľad v oblasti medíálnej výchovy. Uplatniť sa môžu ako redaktori v médiách (špeciálne s orientáciou na vzdelávanie); ako pedagogickí asistenti či učitelia mediálnej výchovy; odborní pracovníci; ako projektoví vývojári z mediálnej oblasti; ako manažéri mediálnych projektov.

Media Relations - Vzťahy s médiami

45/30

Predpokladaný počet prijatých na denné/externé štúdium
  • Titul: Bc.
  • Štúdiom programu media relations vstupuje študent do oblasti masmediálnych štúdií. Program je v anglickom jazyku. Absolventi nájdu uplatnenie ako: firemný špecialista pre styk s médiami, pracovník vo vydavateľstve, výkonný pracovník PR agentúry, výkonný pracovník mediálnej agentúry.

Masmediálna komunikácia  

155/50

Predpokladaný počet prijatých na denné/externé štúdium
  • Titul: Bc., Mgr., PhD.
  • Absolvent má základné poznatky potrebné pre pochopenie fungovania mediálneho systému. Môže sa uplatniť v nasledovných profesiách: novinár, reportér, editor, mediálny špecialista, tlačový hovorca, copywriter, zvukár, kameraman, grafik, fotoreportér, redaktor, content manažér, PR.

Marketingová komunikácia

170/70

Predpokladaný počet prijatých na denné/externé štúdium
  • Titul: Bc., Mgr., PhD.
  • Študent má vďaka absolvovaní tohto štúdijného programu široké povedomie o práci v marketingovej sfére. V praxi sa môže uplatniť ako: marketingový manažér, producent, pracovník reklamnej agentúre, PR špecialista, manažér mediálnych inštitúcií, sales-manažér, onlinemarketér.